2004

2016

Vitajte v B&B advokátskej kancelárii

Advokátska kancelária JUDr. Martina Breznena bola založená v roku 2004. Od roku 2014 ponúka právne služby pod obchodným menom B&B, advokátska kancelária s.r.o. Špecializuje sa najmä na oblasť občianskeho práva a obchodného práva, v menšom rozsahu na oblasť pracovného práva, rodinného práva a trestného práva.

JUDr. Martin Breznen

B&B, advokátska kancelária s.r.o
Rázusova 1,
040 01 Košice,
Slovensko

martinbreznen@gmail.com
+421 911 223 305
+421 55 30 99 213

page1_img2

Poskytované služby

 icon-4

Obchodné právo

Založenie obchodných spoločností

Zrušenie obchodných spoločností

Obchodné zmluvy

Vymáhanie pohľadávok

 icon-2

Ostatné právne odvetvia

Občianske právo

Pracovné právo

Rodinné právo

Trestné právo