O nás

Advokátska kancelária JUDr. Martina Breznena bola založená v roku 2004. Od roku 2014 ponúka právne služby pod obchodným menom B&B, advokátska kancelária s.r.o. Špecializuje sa najmä na oblasť občianskeho práva a obchodného práva, v menšom rozsahu na oblasť pracovného práva, rodinného práva a trestného práva.

Klientom ponúka profesionalitu, jazykové znalosti a vysokú kvalitu služieb. Poskytuje právne služby tak fyzickým osobám, ako aj malým a stredným podnikateľom a obchodným spoločnostiam. Právne služby sú v prípade potreby poskytované aj v jazyku nemeckom a anglickom.Sídlo našej advokátskej kancelárie je na Rázusovej 1 v  Košiciach.

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s odborníkmi z oblasti účtovníctva, ekonomického poradenstva, daňového plánovania aj so súdnymi znalcami zo všetkých oblastí, notármi či exekútormi. V prípade potreby spolupracujeme s kolegami z  advokátskych kancelárii na území Slovenskej a Českej republiky.

Prehľad poskytovaných právnych služieb, podrobnosti o našich právnikoch, kontaktné údaje, ako aj užitočné linky nájdete na tejto internetovej stránke, na ktorej Vás srdečne vítame.

Attachment-1