Team

Advokáti

JUDr. Martin Breznen

Vzdelanie

1990 – 1994 – Gymnázium, Opatovská cesta č.7, Košice

1995 – 2000 –  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

2000 – 2002 – právny čakateľ Krajskej prokuratúry v Košiciach pre okres Okresnej prokuratúry Košice – okolie

2002 – záverečná prokurátorská skúška na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave

2002 – 2003 – prokurátor Okresnej prokuratúry Banská Bystrica

2003 – právny čakateľ komerčnej právničky JUDr. Márie Husárovej v Košiciach

2003 – právnik u advokáta JUDr. Jána Martinca

2004 do súčasnosti – advokát

Zameranie

právo obchodných spoločností, zmluvné právo, občianske právo, trestné právo, pracovné právo

Jazykové znalosti

anglicky, nemecky

 

Právni asistenti

Mgr. Bolvanová Zuzana

Vzdelanie

2016 – Právnická fakulta UPJŠ

Zameranie

právo obchodných spoločností, občianske právo

Jazykové znalosti

anglicky

 

 

Koncipienti